3. valná hromada

14.02.2018 12:30
Dne 24. listopadu 2017 se konala 3. valná hromada SDH Holčovice, která proběhla v klubovně Mladých hasičů v Holčovicích.
 
Valnou hromadu zahájil a dále řídil starosta SDH David Sztyper, který také přivítal všechny přítomné členy a zároveň i starostu obce Holčovice pana Šprinze a zástupce okresku pana Carbola. 
 
Po zahájení byl schválen výbor SDH, zprávu o činnosti SDH za rok 2017 přednesl Jan Veleba a zprávu o činnosti mládeže Veronika Sztyperová.
 

Starosta SDH přednesl plán činnosti na rok 2018 a zároveň členy seznámil s rozpočtem, poté předal slovo starostovi obce a také zástupci okresku. Po ukončení schůze následovalo malé občerstvení a diskuze.