Festival Holčovice 2018

30.06.2018 12:27

Dne 30. června 2018 provádělo naše SDH Holčovice požární dohled a také pořadatelskou službu na již známém Holčovickém festivalu.

Úkolem SDH bylo rozmístit hasicí přístroje a také kontrola při manipulaci s ohněm. Ovšem také měli na starosti celé pódium - pomoci vystupujícím muzikantům s instalací a rozmisťování hudební aparatury a mnoho dalšího.

Práce členů SDH byla opravdu vyčerpávající, ale i tak SDH odvedlo skvělou práci.