Festival Holčovice

14.09.2016 17:12

Dne 25. června 2016 provádělo naše SDH Holčovice požární dohled a také pořadatelskou službu na již známém Holčovickém festivalu.

Úkolem SDH bylo rozmístit hasicí přístroje a kontrola při manipulaci s ohněm. Ovšem také měli na starosti celé pódium - pomoci vystupujícím muzikantům s instalací a rozmisťování hudební aparatury.

Práce členů SDH byla opravdu vyčerpávající a část z nich byla v závěru festivalu unavená, ale i tak SDH odvedlo skvělou práci. Dostali jsme i pochvalu pana starosty za vynikající práci.