Hasičská beseda

14.02.2018 12:01

Dne 18. března 2017 se sešli členové SDH Holčovice v tělocvičně. Zde je navštívilo přes 40 dětí, kteří jsou v Holčovicích se školou v přírodě. Členové SDH ukázali dětem jak trénují na požární útok, vysvětlili pozice při útoku a popsali co je potřeba pro závody. Děti se naučily, že v jednom týmu je potřeba 7 lidí, zároveň si všichni mohli vyzkoušet, jak se spojují hadice, jak zapojit koš a spoj na savicích.

Také bylo pro děti připraveno povídání v klubovně mladých hasičů Holčovice. Zde se dozvěděli, jak hasit vzniklý oheň, popřípadě jak vzniku požáru předejít. Také si zopakovali telefonní čísla na hasiče, záchrannou službu a policii.

Poté se všichni odebrali k hasičské zbrojnici v Holčovicích, kde si děti mohly prohlédnout klubovnu dospělých členů SDH. Všichni si mohli vyzkoušet ruční stříkačku a také byli spokojeni.

Po ukončení celé akce se všichni členové sešli v kuchyni mladých hasičů, kde po vyčerpávajícím dnu snědly co našli a tak se pozná že po každé dobře odvedené práci člověku vyhládne. =)