Okrsková soutěž - Dívčí hrad

12.09.2016 14:09

Dne 23. dubna 2016 se družstvo mužů i žen z SDH Holčovice vydalo na jejich první soutěž, která se konala v Dívčím hradě jako Okrsková soutěž.

Po příjezdu se družstva připravila a jako první na ně čekal nástup, kdy vždy jeden člen z družstva dával ostatním pokyny k nástupu.

Následně vždy 4 členové z družstva měli za úkol splnit překážky - Štafeta 4x100m - okno, bariéra, kladina a jako poslední hasící přístroj. Z mužského družstva měli za úkol tyto překážky splnit Dan V., Tomáš, Danek P. a Pepa. Z ženského týmu Adél, Karol, Krista a Verča. Při překonávání překážky kladiny se Krista zranila, tudíž družstvo žen pokračovalo v požárním útoku bez ní. Z důvodu zranění povolili startovat Davidovi S., aby ženskému družstvu udělal strojníka.

Celkově se muži umístili na 2. místě a ženy též na 2. místě.