Okrsková soutěž - Hlinka

27.04.2018 08:50

Dne 21. dubna 2018 se družstva SDH Holčovice vydala na jejich první soutěž v roce 2018 a to do Hlinky, kde proběhla okrsková soutěž pro Osoblažský a Albrechtický okrsek. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 družstev.

Mužské družstvo nejdříve běželo požární útok na 3B, následoval nástup, kde všichni členové museli reagovat na pokyny jednoho z družstva a poté běželo ženké družstvo již na 2B. Ve druhém kole běžela obě družstva pouze na 2B.

Družstvo mužů se umístilo na 2. místě a ženy na 1. místě.