Přehled činností 2018 SDH Holčovice

Říjen -     Pohárovásoutěž Světlá Hora  PS 8

             -  okrsková schůze

  

 8.12        Vánoční jarmark Holčovice

15.12       Výroční valná hromada

30.12        Asistence - ohňostroj