Strašidelný večer pro děti

14.02.2018 12:29

Dne 25. října 2017 organizoval Dámský klub společně s SDH Holčovice strašidelný večer pro děti a rodiče. Pro všechny zúčastněné byla připravena stezka odvahy, jedová chýše či strašidelné dobrůtky. 

Po ukončení večera se všichni sešli u táborového ohně a opekli si společně špekáčky.

Letos byla na strašidelném večeru přítomna pouze část ženského družstva, mužské družsvo mělo tento den brigádu v hasičárně.