Trénink a beseda pro děti

14.02.2018 12:03

Dne 1. dubna 2017 se sešli členové ženského i mužského družstva SDH Holčovice. Počasí jim tentokrát velmi přálo a proto se cvičilo s vodou.

Na našem tréninku nás navštívily dvě členky ženského družstva z Vrbna pod Pradědem, které se též zapojily do trénování a to Míša, která si potrénovala levý proud a béčka a Kamča, která se chopila pozice spoje. Zároveň v družstvech proběhly změny v pozicích a to u Klárky, která běhala spoj a nyní má na starosti pravý proud a Kikča, která se chopila levého proudu. V mužském družstvu se na pozici košaře postavil Honza a béčka běhá Jirka.

Po tréninku se členové chystali na návštěvu cca 50 dětí ze školy v přírodě. Členové SDH ukázali dětem jak trénují na požární útok, vysvětlili pozice při útoku a popsali co je potřeba pro závody. Děti se naučily, že v jednom týmu je potřeba 7 lidí, zároveň si všichni mohli vyzkoušet, jak se spojují hadice a také si "požární útok" zaběhat.

Pro děti bylo též připraveno povídání v klubovně mladých hasičů Holčovice. Zde se dozvěděli, jak hasit vzniklý oheň, popřípadě jak vzniku požáru předejít. Také si zopakovali telefonní čísla na hasiče, záchrannou službu a policii.