Tréninky

12.09.2016 14:05

Dne 2., 17. a 22. dubna 2016 se opět sešli členové mužského i ženského družstva. Trénink tentokrát neprobíhal před hasičárnou v Holčovicích, ale za potokem. 

Družstva cvičily se strojem a dokonce i s vodou. Časy obou družstev se začaly postupně zlepšovat. Jak muži, tak i ženy byli postupně sehraní a začali se tak připravovat na jejich první soutěž a to do Dívčího hradu na Okrskovou soutěž.