Valná hromada

08.09.2016 14:35

Dne 18. prosince 2015 se konala 1. výroční valná hromada SDH Holčovice v klubovně SDH.

Starosta SDH David Sztyper přivítal všechny přítomné členy a zároveň i starostu obce Holčovice a zástupce okresku pana Carbola.

Po zahájení byl schválen výbor SDH a byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2015. Vedoucí mládeže Veronika Sztyperová přednesla zprávu o činnosti mladých hasičů. 

Starosta SDH přednesl plán činnosti na rok 2016 a zároveň členy seznámil s rozpočtem, poté předal slovo starostovy obce a také zástupci okresku. Po ukončení schůze následovalo malé občerstvení a diskuze.