Velikonoční Beránek - Široká Niva

13.09.2016 20:07

.....Aneb jsme veselý tým...

Dne 30. dubna 2016 se družstva SDH Holčovice vydala na druhou soutěž, která se konala v Široké Nivě. Družstva, která se umístila na prvních místech, si odvezla "Velikonočního Beránka".

Ženám v družstvu chyběl rozdělovač, který jim ochotně zaběhla Waness z SDH Janovice. Mužům chyběl béčkař, této pozice se chopil Čapoun z SDH Široká Niva. 

Jelikož tato soutěž spadá do Pradědské hasičské ligy, byla zde pro naše družstva velká konkurence. Ovšem družstva mužů i žen SDH Holčovice se snažila a tak se umístila - ženy na 5. místě a muži na 17. místě.

I přesto, že družstva teprve začínají a nebyla kompletní, si soutěž užili.