Velikonoční jarmark

14.02.2018 12:05

Dne 14. dubna dělali někteří členové SDH požární dohled při akci "Velikonoční jarmark". Akce probíhala v prostorách obecního úřadu v Holčovicích. 

Pro hosty velikonočního jarmarku jsme otevřeli "Kavárnu u Soptíka", kde jsme nabízeli nejen kávu a velikonoční pochoutky (velikonoční beránek, mazanec, perníčky), ale byly zde také výrobky dětí z kroužku mladých hasičů. Výtěžek byl poté použit na nákup věcí pro děti a občerstvení na soutěže. Tuto kavárnu měla na starost Veronika Sztyperová se členy SDH.

V přilehlých prostorech jsme měli dílnu, kde si děti mohly ozdobit perníky a vzít si je domů. Se zdobením perníků pomohla paní Řezáčová.